Ne Zaman Danışmanlık Alınmalıdır?

 • Büyüme / gelişim problemlerinin aşılmasında ve gelişmelere uyum sağlamak amacıyla,
 • Şirketin tümüne veya bir kısmına yeni ve bağımsız bakış açısı getirmedeki problemler
 • Özel bir konuda  tavsiye yaratıcılık problemlerinde
 • Şirket evlilikleri / Şirketlerin ayrışım süreçlerinde
 • Stratejik analiz /planlamalarda
 • Pazardaki gelişim ve değişimlerde
 • Yönetim değişikliklerinde yönetim yapılanmalarında, üst kurulların oluşumun etkin olabilme süreçlerinde teknolojik gelişim ve değişimlerde
 • Proseslerin analizlerinin yapılmasında, prosesteki değişimlerde
 • Finansal krizlerde, kriz yönetiminde,
 • Finansal yapıdaki değişimlerde,                   
 • Ekonomik yapı, ekonomik yön analizlerinde,
 • Şirketin büyüme / gelişim grafiğinin aynı yönde seyretmemesi durumunda,
 • İç koordinasyon eksikliğinde,
 • Re – organizasyonel yapılanmada,
 • Nakit akış yapısının düzensizliği, düzensiz seyretmeye başladığı durumlarda,
 • Ürün ve hizmette hata, risk ve şikayet oranının artması durumlarında.
 • Personel devir hızının yüksek olduğu durumlarda,
 • Stratejik kararların alınamadığı süreçlerde,
 • Stratejik yönetimde derinliğin olmaması durumunda,
 • Şirket içi toplantıların uzaması ve karar alma hızında yavaşlamanın olması durumunda, yönetimdeki verimsizlik ortamında, 

Bu gibi ortamların ve yapının gözlenmesi neticesinde mutlaka ve mutlaka profesyonel desteğin alınması kaçınılmaz bir süreç olarak karşınıza çıkacaktır. Şirket etkinliği, ürünler, planlar, ihracat, müşteriler, dağınıklıklar, fabrika, bina, ofis, borçlular, alacaklılar, acenteler, kredi kaynakları, yatırımlar, devam eden işler, satınalma, tasarım, fiyatlandırma, işletme teknolojileri, iş verimliliği, işçi ücretleri ödeme planı, yönetim kontrolü, motivasyon, bütçeleme, planlama, satış, muhasebe, bilgi yönetimi, dış ticaret, organizasyon, yatırımın dönüşü, kar dağıtma riski, ortaklarının yaklaşımı toplumun ilgisi tüm bunlar ne ile ilgili…DANIŞMANLIK!


Scroll to Top