HAKKIMIZDA

Yaşamış olduğumuz coğrafyanın zenginliklerini, dünyanın geniş perspektifi içerisinde uluslararası firmaların, ulusal firmaların yaşayışı ve gelişiminin oluşmasına katkı sağlamak, gelişimlerini, problemlerini çözümlemek, büyüyüp gelişimlerini sağlamak, uluslararası arenada ulusal ve uluslararası firmaların birleşimini, uluslararası olmak isteyen firmaların ölçeklerini büyütmek, belirli bir sistemi olmayan firmaların çalışma alanlarımıza yönelik olarak sistemlerini kurmak, oluşturmak, belirli bir çalışma sistemi olan firmaların sistem iyileştirmelerini sağlamaktır.

Ayzer Global, Türkiye’de İstanbul, ofislerinde, profesyonel kadrosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma – Aile Anayasası Oluşumu ve Yazılması Çalışmaları, Çok Ortaklı ve Yabancı Ortaklı Şirketlerde Kurumsallaşma, Ortaklık Anayasalarının Oluşturulması ve Yazılması Çalışmaları, Şirketlerin Finans Sistemlerinin Oluşturulması ve Uygulanması, Şirketlerde Muhasebe Sistemlerinin Kurulması Oluşumu ve Uygulanması, Üretim ve Planlama Sistemlerinde Yapılanma ve Üretim Gelişim Planlama MRP Uygulamaları, ERP Uygulamaları, Kalite Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi konularında kapsamlı hizmet yelpazesi ile büyüme ve performans etkinliği için çözümler ve stratejik çözümlemeler arayışındaki müşterilerine, hizmetlerini kullanıma sunmaktadır.

Ayzer Global size ne kazandıracaktır ?

  • Ulusal ve uluslararası yapılanma stratejisi ve modellemesine geçiş,
  • Mükemmel takım, katılımcılık, çalışma standartlarındaki gelişim,
  • En iyi iletişim ve koordinasyon,
  • En üst seviye endüstri gelişimi,
  • Geleceğini planlayabilen bir şirket,
  • En üst düzeyde eğitim planlaması,

Finansal Raporlama, İç Kontrol Sistemleri, Finansal bilginin gelişimi iletişim raporlamaları, firmanın raporlama sistem yapılandırmasını da sağlamaktadır.

Ayzer Global Genel Yönetim, Pazarlama, Finansman, Finansal Raporlama, Üretim, İç Kontrol Sistemleri, Finansal Bilgi ve Becerilerinin gelişimi, İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemleri, Kişisel Gelişim, Vergi ve Mali Mevzuat Uygulamaları, Teknik Bilgilerinin güncelleştirilmesi konulu firma içi ve genel katılıma açık eğitimler düzenlemektedir.

Ayzer Global ‘ a katılmış şirketler artık bizim bir parçamız ve bütünün bir halkasıdır. Müşterimizle özdeşleşmiş, bütünleşmiş bir platformda hizmet veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.


Scroll to Top