Dış Ticaret Danışmanlığı

 • Şirketinizin, organizasyonel yapılanmasında dış ticaret departmanının önemi, rekabet ortamının hızla genişlemesi ve maliyet minimizasyon çalışmalarının yaygınlaşması sonucu daha da artmıştır. İşte işletmemizin uluslararası ticari yapılanmasında, ilişkilerinde ve bu ilişkilerin tüm aşamalarında, ihraç kayıtlı alış – satış, ihracat teşvik yapılanmaları, ihracat finansman çalışmaları, Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanımı, dış ticaret departmanı yapılandırılması konularında dış ticaret danışma ekibimiz hizmetinizdedir.

  Ayzer Global Neden Farklıdır?..

  Bir şirketin başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Bunları irdelediğimizde;

  • Ürünü
  • Hizmeti
  • Markası / İmajı
  • İnsan Kaynağı 

  Faktörlerinde müşterilerine sağladığı imkanlar da önem arz eder. Şirketin bu aşamaları hangi verimlilikte gerçekleştirdiği de önemlidir. Bu performans içerisinde şirketin iş yapısı, süreçleri ve organizasyonel gücü de önemlidir. Başarılı şirketlerin sürekli gelişim içerisinde olduğunu ve teknolojik olarak daha hızlı ve etkin hale geldiklerini görmekteyiz.

  Hizmet bütünlüğümüz ve şirketlerimizin ihracat potansiyellerini geliştirip en üst düzeyde hizmet vermeyi amaç edindiğimiz için farklı vizyonda ve açılımlarda olmaya devam edecektir.


Scroll to Top