Danışmanlıktan Ne Anlıyoruz?

Küresel rekabet süresince bir şirketin kar edebilir hale gelebilmesi bugün çok önem arz etmektedir. Şirketler bir taraftan büyürken, bir taraftan da iş yönetimi kompleks hale gelmektedir. Ancak büyüme nasıl olmalıdır? Kontrollü analizler yaparak, güçlü olarak ve pazarlarda kendini kabul ettirerek etkin bir büyüme gerçekleştirilebilir.

Büyüme neden önemlidir? Pazar payı yüksek olan, dağıtım kanalları güçlü olan, insan kaynakları ve sermayesi güçlü olan şirketler rakiplerine oranla daha dinamik ve güçlü bir yapıda olacaklardır. 

Hedefini ve rotasını doğru belirlemiş bir şirket, ürün geliştirmekle de farklılık oluşturabilir. Ancak bunu sürekli güncelleştirerek, iyileştirmeler yaparak ve teknolojik gelişme bütünlüğünü entegre ederek gerçekleştirebilir. İşte şirketlerin en temel amacı, hedefi rakiplerine karşı daha hızlı, sürekli dinamik bir yapıda olarak pazarda güçlü duruma gelmek olmalıdır.   

Şirketlerin pazarda güçlü duruma gelebilmeleri, kârlarını artırabilmeleri kurumun imajının, marka değerliliğinin yükselmesine, tanınırlığına ve konumuna bağlıdır. İşte bu değerlerin oluşması, bir süreçtir, zaman alıcı faaliyetlerdir. Marka olmak, üretimde üst noktada olmak, yeni yatırımlar yapmak, kurumsal değerler oluşturmak, sonuçta tanınır rekabet gücü yüksek bir kurum olmak, birçok etken ve sebebe bağlıdır. 

Dünya konjonktürüne baktığımızda değer oluşturmuş şirketlerin, uluslararası platformda marka değerlilikleri yüksek olan şirketler olduğunu görmekteyiz.  

Şirket değerliliklerinde artık üretimden ziyade markalaşma ön plana çıkmıştır.. Şirketin bilgi, birikim ve deneyimi, kurumun vizyonu ve ürün değerlilikleri de markalaşmayı takip eden, bütünleyen unsurlar olmuştur.

Danışmanlıktan Ne Anlıyoruz?..

Şirketin piyasada tanınması, rakiplerinden önde olması piyasadaki değerliliği ile önem kazanmaktadır. Üst noktaya gelmiş şirketlere baktığımızda maddi değerleri ile değil, insan kaynakları, yönetişim bilinci, düşüncesi ve bilgi birikimleri ile üst seviyede olduklarını ve yükselişlerinin devam ettiğini görmekteyiz.  

İşletmelerin kuruluş, gelişme ve devamlılıklarında piyasada oluşan değerlilikleri onların sıralamasını da belirlemektedir. Bu değerliliği sağlamış şirketler bununla birlikte sürekli olmayı da başarmalıdırlar, aksi halde aynı yerde kalmaları mümkün değildir. 

Sürekli olmak, sürekli değişim ve sürekli iyileşme yöntemiyle sağlanabilmektedir. Şirketler, insan kaynakları değerliliklerini, kurum kültürlerini, yönetim anlayış ve bilinçlerini dünya konjonktürlerine uygun hale getirerek sürekli olmayı başarabilirler. 

Ayzer Global, birçok sektörde kuruluşlara objektif ve bağımsız olarak hizmet veren, kuruluşlardaki yönetim problemlerini tanımlayan, analiz ederek problemlere çözümler öneren ve önerilen problemleri çözümleyen, uygulayan, uygulattıran, eğitimler vererek sistemin pekişmesini sağlayan bir kurumdur. 

Ayzer Global Danışmanlık yaptığı çalışmalarda, şirketlerin;

  • Sürekli olmasını 
  • Kar maksimizasyonunu
  • Sürekli gelişim dinamizmini
  • Sağlıklı büyümesini hedeflemektedir. 

Danışmanlık, kurumların problemlerinin en üst seviyede tespit edilerek, özel geliştirilmiş ve tecrübe edilmiş metodolojilerle çözümleme işidir, bilimidir, sanatıdır.


Scroll to Top